Persbericht 06-11-2019

Hoewel het nog enkele maanden duurt voor Quispel 2020 gaat plaatsvinden, toch al wat informatie. Een van de nieuwe elementen is, dat de teams zich nu al kunnen inschrijven voor de quiz, die plaatsvindt op zaterdag 21 maart 2020.

Het team

Het team kent ook dit jaar weer een paar wijzigingen; een paar “oude” rotten, die aan de wieg stonden van Quispel Moergestel, vonden het nu echt toch tijd worden om plaats te maken voor de jongere garde, hoewel; de twee jongste “nieuwe” dames hebben in het verleden ook al deel uitgemaakt van het team. Hun studie, die ze beiden met succes hebben afgerond, heeft een jaar voorrang gekregen en nu hebben ze zich weer vol enthousiasme op het verzinnen van Quispelvragen gestort. Het team voor 2020 bestaat uit Etienne Kordalski, Wiep Kroot, Linda Smits-Becx, Marit op ’t Hoog, Claudia van Esch, Jack Fonken., Mark van Moorsel, Jos Denissen, Corné Schoenmaker en Peter Vrijhoeven.

Tijd

Na de positieve reacties op Quispel 2019, dat in één avond plaatsvond, heeft de organisatie besloten ook in 2020 alles in één avond af te werken. Weer is gekozen om Quispel plaats te laten vinden in het voorjaar en wel op de eerste lentedag: zaterdag 21 maart 2020.
Nadat de teams hun oplossingen hebben ingeleverd, beoordeelt de organisatie snel hun werkstukken en antwoorden, zodat nog dezelfde avond de winnaars van de 7e editie in partyboerderij ’t Draaiboompje bekend kunnen worden gemaakt.

Plaats

We houden vast aan de traditie om alle activiteiten, die verband houden met Quispel 2020 te laten plaatsvinden in de kern van ons dorp. Activiteiten zijn het ophalen van het Quispelboek in ‘Den Boogaard’, het uitvoeren van enkele buitenopdrachten, het inleveren van producties en producten, de bekendmaking van de winnaars van Quispel 2020 en natuurlijk de uitreiking van de Quispeltrofee in partyboerderij ’t Draaiboompje!

Nieuw: Quispel-light

Uit een enquête bleek, dat diverse (toekomstige) teams problemen hadden met het oplossen van alle vragen. De moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid vragen vereisten dat de teams uit minimaal rond de 20 personen moesten bestaan. Er bleek vraag te zijn naar een iets kleinere quiz, die ook te maken is door een team van ongeveer 10 personen. De organisatie wil de komende Quispel inspelen op die behoefte door naast de originele quiz een tweede, kleinere quiz aan te bieden. Deze Quispel-light zal bestaan uit ongeveer 60 % van de reguliere quizvragen. Teams, die daar aan willen meedoen kunnen dat bij hun inschrijving aangeven. Natuurlijk komen de teams, die meedoen aan deze mini-quiz niet in aanmerking voor de eeuwige roem en de originele wisseltrofee. Bij minimaal 5 inschrijvingen voor deze Quispel-light zal deze doorgaan. Bij minder dan 5 teams zal de organisatie met de teamleiders contact opnemen en zorg dragen voor een leuke oplossing. En je weet het; meedoen is belangrijker dan winnen. Als jij en je team maar een leuke avond hebben!!

Informatie

Via de diverse media, waaronder facebook, onze website, Moergestel Nieuws en MTV-radio en -TV zullen wij jullie tijdig op de hoogte stellen van ontwikkelingen, die van belang zijn voor deelnemers en publiek.

Inschrijven

Het is mogelijk je team nu al aan te melden voor Quispel 2020 via de website. Door de tijdige aanmelding krijgt de organisatie de mogelijkheid daar op in te spelen.