REGLEMENT QUISPEL

2022: Voor de TV-editie zijn onderstaande artikelen niet van toepassing.

Zorg gewoon dat je (met je team) zaterdagavond klaar zit voor de TV.

Wel blijft geldig dat de organisatie niet aansprakelijk is voor negatieve gevolgen, die door de deelnemers zijn veroorzaakt tijdens of in verband met deelname aan Quispel.
Ook als de digitale systemen (Digitale TV, Youtube, Google Forms) niet zouden functioneren, kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.

 


Laatst bijgewerkt: 09-03-2019

Artikelen

 1. Het team: Het aantal teamleden is onbeperkt. Wij adviseren echter een team samen te stellen van minimaal 10 en maximaal 30 personen. In elk team dient tenminste één inwoner uit Moergestel te zitten. Deze is dan automatisch de aan te spreken persoon en teamleider. Zijn er meer lokale inwoners, dan kiest men uit een van hen de leider. Verzin een leuke teamnaam. In teamverband dient de vragen te worden ingevuld.
 2. Het team dient bij inzending van de antwoorden op de speeldag ook een digitale foto van het team aan te leveren.
 3. Beantwoorden opdrachten: De deelnemers mogen hiervoor alle mogelijke hulpmiddelen aanwenden, bijvoorbeeld: computers, vrienden, familie, kennissen, telefoon, enz.
 4. Geheime opdracht: Ieder team dient één persoon beschikbaar te stellen voor de geheime opdracht op een nader bekend te maken locatie. Het uitwerken van deze opdracht kost ongeveer drie kwartier. Informatie volgt op de speelavond.
 5. Openbare weg: Het is zeker, dat men op locatie in het dorp vragen moet oplossen. Volg daarbij de verkeersregels. En speciaal:
  1. Geen gerace;
  2. Zorg voor een bijrijder die kan navigeren terwijl de bestuurder op de weg let.
  3. Zorg voor gele/oranje hesjes;
  4. Regel vooraf dat (fiets)verlichting goed werkt.
 6. Afhalen opdrachtboeken:
  1. Op de speldag komt 1 teamlid om 17.15 in Den Boogaard.
  2. Deze dient dan ook het geld voor de quizboeken contant gepast te betalen(donaties zijn welkom).
  3. Om 17.30 uur worden de vragen meegegeven en kunnen jullie starten.  De antwoorden zijn vanaf 2019 digitaal in te vullen. Instructies staan in het boek. Tot 21.30 uur kunnen jullie insturen. De teletekstklok geeft de bindende tijd. Te laat betekent diskwalificatie.
 7. Het invullen: Alle vragen leveren punten op. Er zijn 10 categorieën van 100 punten, een geheime opdracht van 100 punten en een joker, in te zetten voor één categorie(niet de geheime opdracht), die maximaal 100 punten extra kan geven. Het team kan dus in totaal maximaal 1200 punten scoren. Invullen gaat digitaal. Volg de meegeleverde instructies.
 8. Uitslag: De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige feestavond op vanaf 21.30 uur in ’t Draaiboompje. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een niet aan te vechten beslissing.
 9. Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, die door de deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan dit QuiSpel.

Eventuele verdere informatie volgt na inschrijving en/of bij het afhalen van het opdrachtenboek.

De organisatie heeft geen bemoeienissen met commerciële achtergronden en bestaat uit een gevarieerd samengesteld aantal enthousiaste Moergestelse inwoners, die zich ten doel hebben gesteld op onbaatzuchtige wijze de Moergestelse inwoners en eventuele vrienden uit andere plaatsen een gezellige en leerrijke avond te bezorgen.

 

Niet het winnen is belangrijk, maar het meedoen: hoewel eeuwige roem is niet te versmaden.

 

Het QuiSpel-team